Wednesday, 21 August 2013

Ilmu dan Pemahaman Agama

اسلام عليكم ورحمةالله وبركة
Saat Umat Islam rindu Khilafah dengan Syariat Islam sebagai undang-undang dan Jihad fi Sabilillah sebagai jalan hidup namun yang perlu digarisbawahi adalah selain beriman, ilmu pengetahuan juga dibutuhkan. Ibarat, Anda mempunyai sebuah komputer super canggih tapi Anda tidak dapat mengoperasikannya, bagaimana Anda dapat mengetahui aplikasi apa saja yang ada di dalamnya dan kegunaannya ??? Mungkin Anda akan menganggapnya sebagai barang rongsokan yang harus dibuang.
Allah Ta'ala berfirman,
"........الله الذين ءامنوامنكم واالذن أوتواالعم درجت. والله بما تعملون خبير"
"...... Allah akan meninggikan orang-orang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan" [QS. Al Mujadilah (58) : 11]
Allah menjadikan kita sebagai pemakmur bumi termasuk menolahnya, sebagaimana Dia berfirman,
"هوأنشأكم من ا لأرض واستعمركم فيهافاستغفروه ثم توبواإليه...."
"... Dia telah menjadikanmu dari bumi (tanah) dan menjadikanmu pemakmurnya, karena itu mohonlah ampunan-Nya, kemudian bertobatlah kepada-Nya" [QS. Huud (11) : 61]
Ingat Rasulullah telah bersabda (kurang lebih begini), ".... Barangsiapa yang ingin mendapatkan dunia dan akhirat, maka ia harus punya ilmu"
Ilmu itu sangat penting, penting sekali,
Fakta :
1. Kesultanan Islam Turki Ustmani (Ottoman Empire) menguasai wilayah Semenanjung Balkan di Eropa Timur yang begitu subur namun tidak diperhatikan dan diolah sebagaimana mestinya sehingga harus berperang selama berabad-abad melawan Kerajaan Rusia yang ingin merebut Semenanjung Balkan dari kekuasaan Islam, meskipun Semenanjung Balkan lebih memilih merdeka dan melepaskan diri dari rebutan Kerajaan Rusia, Kesultanan Islam Turki Ustmani dan kerajaan-kerajaan Eropa lainnya. Perang Salib Part II terjadi di Eropa antara Kesultanan Islam Turki Ustmani melawan Kerajaan Habsburg (Austria, Italia, Spanyol), Prancis, Inggris dan Rusia. Bayangkan, mereka bersatu padu melenyapkan Kekhalifahan Islam Ustmani sedangkan Umat Islam masih sibuk membicarakan bid'ah dan perang saudara serta berpecah belah.
2. Kesultanan Islam Turki Ustmani (Ottoman Empire) tidak lagi ditakuti oleh kerajaan-kerajaan Eropa sebagai the Great Empire of Islam karena telah lemah di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi namun yang membuat mereka sangat takut adalah bila Umat Islam kembali pada pemahaman dan ajaran Islam yang benar sebagai jalan hidup.
3. Dunia Islam dari ujung Maroko (Negeri Maghrib) di Afrika hingga ujung Merauke di Indonesia mempunyai wilayah yang sangat subur dan kaya raya akan barang tambang seperti minyak bumi terbanyak di dunia berada di Arab Saudi, tembaga, emas dan uranium (bahan utama nuklir) ada di Papua, batu bara di Kalimantan dan semuanya Allah telah memberikan kemurahan-Nya di Dunia Islam tapi siapa yang mengolah SDA di Dunia Islam ???? Mereka yang tidak seiman dengan kita...... Mengapa ? Salah satunya karena kita tak punya ilmu yang cukup untuk mengolahnya !!! Bayangkan, bila kita dapat dan mampu secara mandiri untuk mengolah SDA yang ada di negeri Muslim dengan menggunakan Syariat-Nya, kita akan jauh lebih hebat, disegani dan lebih dahsyat super powernya daripada yang dimiliki AS dan gabungan negara-negara maju yang mayoritasnya adalan non Muslim (WOW). Namun yang patut disesalkan, mengapa kita tak bersatu padu dengan ilmu yang banyak dan pemahaman ajaran agama yang benar ???? Umat Islam dulu sangat jaya dan disegani umat agama-agama lain karena mereka mengerti agama Islam dan mau menuntut & mengamalkan ilmunya. Bagaimana dengan Umat Islam sekarang ???
4. Kesultanan-kesultanan Islam yang ada di Indonesia maupun di negeri-negeri Muslim lainnya mudah dipecah belah, tahu mengapa ??? Mereka mempunyai ilmu untuk menguasai dengan cara apapun termasuk dengan penjajahan dengan visi-misi 3G yaitu Gold (mendapatkan harta yang banyak di wilayah jajahan), Glory (mendapatkan kemegahan, pujian dan penghargaan di wilayah jajahan) dan Gospel (mendapatkan pengikut agama mereka di wilayah jajahan) sehingga tidak dapat dibedakan antara penyebaran agama dengan nafsu serakah mereka. Sebenarnya, meskipun militer dan teknologi mereka kuat tapi kalau kita punya ilmu pengetahuan, pemahaman ajaran agama yang kuat dengan Syariat-Nya serta bersatu padu, niscaya mereka akan sia-sia menguasai kita.
Dunia Islam saat ini tidak mempunyai sistem kekhalifahan yang mengatur Syariat Islam, menjaga dan melindungi kehidupan Umat Islam karena lemahnya Umat Islam saat kini. Meskipun begitu, sistem syariat ini akan tegak kembali setelah Umat Islam sadar dan kembali ke undang-undang-Nya. Sesungguhnya, apapun yang terjadi pada masa lalu, sebaiknya kita ambil sebagai peringatan dan pelajaran. Lihatlah, Umat Islam berada pada masa kejayaan karena mereka ta'at kepada Allah dan Rasul-Nya dan menerapkan Syariat Islam dalam kehidupan mereka. Tidakkah kita sadar ???
Allah Ta'ala berfirman, "Maka Kami jadikan yang demikian itu peringatan bagi orang-orang di masa itu, dan bagi mereka yang datang kemudian, serta menjadi pelajaran bagi orang-orang bertakwa" [QS. Al Baqarah (2) : 66]
Kesimpulan :
1. Kita harus menuntut dan mengamalkan ilmu agar kita dapat memanfatkannya untuk mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala dan memakmurkan bumi yang telah diamanatkan-Nya kepada kita
2. Kembali ke pemahaman dan ajaran agama Islam yang benar dan jangan sampai kita terpecah belah dan dipecah belah dalam urusan agama al Haq ini serta mari kita bersatu padu dan tingkatkan ukhuwah Islamiyah kita
3. Silakan Anda simpulkan sendiri


Sekian, terima kasih, semoga bermanfaat