Sunday, 17 February 2013

Ciri-ciri Munafik dan Akibatnya


Munafik adalah Sifat dimana seseorang berpura-pura mengikuti ajaran agama namun sebenarnya mereka tidak mengakuinya dalam hati. munafik itu adalah orang yang perkataannya tidak sama dengan hatinya.
Inilah ciri-ciri Munafik dan akibatnya :

1. Mengaku beriman tapi hakikatnya kafir
Allah Ta'ala berfirman :
"Di antara manusia ada yang mengatakan, 'kami beriman kepada Allah & hari kemudian'. Padahal mereka itu sesungguhnya bukan orang-orang yang beriman". [QS. Al Baqarah (2) : 8]

2. Menipu Allah dan orang-orang beriman tapi mereka tertipu diri mereka sendiri [QS. Al Baqarah (2) : 9]

3. Mereka punya penyakit hati (bukan liver yang dimaksud di sini) [QS. Al Baqarah (2) : 10]

4. Mengaku mengadakan perbaikan padahal merusak [QS. Al Baqarah (2) : 11-12]

5. Mengaku pintar beragama tapi mereka bodoh [QS. Al Baqarah (2) : 13]

6. Bila bertemu dengan orang beriman, mereka mengaku beriman [QS. Al Baqarah (2) : 14]

7. Terombang-ambing dalam kesesatan dan tidak mendapat petunjuk

8. Kehilangan cahaya petunjuk; tuli, bisu dan buta mata hatinya [QS. Al Baqarah (2) : 17-18]

9. Ucapannya menarik hati dan penantang yang paling keras [QS. Al Baqarah (2) : 204]

10. Mengadakan kerusakan [QS. Al Baqarah (2) : 205]

11. Sombong & ditempatkan di neraka Jahannam [QS. Al Baqarah (2) : 206]

12. Mengharapkan rahmat Allah yang tidak akan diberikan kepada mereka [QS. Al Baqarah (2) : 210]

13. Lebih dekat kepada kekafiran daripada keimanan dan ucapan & hatinya berbeda [QS. Ali Imron (3) : 167]

14. Berhakim pada thaghut padahal telah diperintahkan untuk mengingkarinya [QS. An Nisa (4) : 60]

15. Menghalang-halangi untuk tidak menerapkan syariat Islam [QS. An Nisa (4) : 61]

16. Lebih takut kepada manusia daripada takut kepada Allah [QS. An Nisa (4) : 77]
___Semoga kita bukan termasuk golongan munafik___